Jesteś tutaj:  strona główna » produkcja » elektronika » RTT8

Specyfika naszych produktów powoduje że swoje działania opieramy na solidności i precyzji wykonania. Dlatego nie ma dla nas najmniejszych szczegołów o które nie warto zadbać!

Elektronika   


Układ kontroli temperatury transformatorów RTT8


1. Dokumentacja do pobrania
2. Wstęp
3. Zastosowanie
4. Dane techniczne
5. Instalacja
6. Opis działania programu sterującego pracą RTT8
7. Działanie
8. Krótka instrukcja obsługi
9. Szkic układu z wymiarami
10. Opis wyprowadzeń
11. Rozstaw otworów montażowych


1. Dokumentacja do pobrania


2. Wstęp:

Przekaźnik elektroniczny RTT8 jest przeznaczony do wykrywania przekroczenia temperatury transformatorów wyposażonych w czujniki PT100.

3. Zastosowanie:

Układ RTT8 przeznaczony jest do nadzorowania temperatury transformatorów suchych i żywicznych wyposażonych w czujniki typu PT100. Układ kontroluje maksymalnie pięć progów temperatur. Wyjściem każdego z torów pomiaru temperatury jest przekaźnik ze stykiem przełącznym.

4. Dane techniczne:

 • Napięcie znamionowe zasilania: 42-240V AC lub 42-240V DC (bez przełączenia)
 • Maksymalna moc pobierana: 10VA
 • Ilość wejść: 5 czujników PT100
 • Wytrzymałość izolacji: we - wy - we - zasil >2,5 kV
 • Stopień ochrony: IP 42
 • <
 • Gabaryty:
  szerokość 212 mm
  długość 216 mm
  wysokość 120 mm
 • Ciężar: 1,5 kg
 • Pozycja pracy: dowolna
 • Zakres nastaw temperatury: 70° C - 220° C z rozdzielczością 1° C
 • Zakres nastaw czasów ukł. czas.: 70s - 220s, lub 70min - 220min
 • Temperatura pracy urządzenia: 0 - 45° C
 • Temperatura przechowywania: -25° C - 85° C
 • Przekrój przewodów łączeniowych max. 2,5 mm2
 • Praca w atmosferze wolnej od gazów i pyłów łatwopalnych i aktywnych chemicznie

5. Instalacja:


Urządzenie przykręcić trzema śrubami M5 . Podłączyć przewody zasilające. Podłączyć przewody z czujników. Podłączyć wg. potrzeb styki wyjściowe. Podłączyć przewody do transmisji danych (opcja).


6. Opis działania programu sterującego pracą RTT8:


Po włączeniu zasilania przeprowadzana jest inicjacja wyświetlacza, ustalany jest tryb pracy wyświetlacza. Następnie przeprowadzany jest test systemu. Po testach program przechodzi do procedury sprawdzania hasła użytkownika. W zależności czy hasło zostało podane czy nie program wybiera odpowiednią opcję. Jeżeli program pracuje z wprowadzonym hasłem brak jest możliwości zmian ustawień fabrycznych, a po 30 dniach użytkowania następuje blokada aż do wprowadzenia właściwego hasła.

Jeżeli program pracuje bez hasła to po pierwszym załączeniu zaczyna pracę z nastawami fabrycznymi.

Po zaistnieniu stanów awaryjnych np. zanik zasilania, silne zakłócenia zasilania lub linii pomiarowych układ może powrócić do ustawień fabrycznych co będzie sygnalizowane ciągłym świeceniem stanu AWARIA.


7. Działanie:


Do wejść pomiarowych można przyłączyć maksymalnie 5 czujników po jednym na każde wejście. Układ umożliwia współpracę z komputerem wyposażonym w łącze szeregowe RS232 ( opcja ). Do jednego łącza można podłączyć maksymalnie 255 układów RTT.

Układ posiada 5 przekaźników wyjściowych, których styki są wyprowadzone na listwę zaciskową.

Stan trzech pierwszych przekaźników (A, B, C) jest uzależniony od temperatury czujników (odpowiednio A, B, C). Z klawiatury (lub komputera zewnętrznego) nastawia się temperatury progowe TxH i TxL dla każdego przekaźnika.

Gdy temperatura czujnika przekroczy TxH przekaźnik wyłącza się. Po opadnięciu temperatury czujnika poniżej TxL przekaźnik załącza się. Jeżeli czujnik wejściowy jest zwarty lub został oderwany, układ traktuje to jak przekroczenie temperatury i wyłącza przekaźnik.

Przekaźnik 4.

 • Działanie przekaźnika 4 jest zależne od ustalonego w programie trybu pracy.
 • W trybie kontroli temperatury działanie przekaźnika jest identyczne z przekaźnikami A, B i C. Kontroluje on stan czujnika D.
 • W trybie kontroli temperatury max. układ porównuje maksymalną wartość z czujników A, B i C z wartością nastawioną T4H i T4L, włączając i wyłączając przekaźnik.
 • W trybie czasowym przekaźnik załącza się po upływie nastawionego czasu odliczonego od zakończenia procedur testowych po załączeniu zasilania.

Przekaźnik 5.

 • Działanie przekaźnika 5 jest zależne od ustalonego w programie trybu pracy.
 • W trybie kontroli temperatury działanie przekaźnika jest identyczne z przekaźnikami A, B i C. Kontroluje on stan czujnika E.
 • W trybie czasowym przekaźnik 5 wyłącza się równocześnie z przekaźnikiem 3, a załącza się każdorazowo z nastawionym opóźnieniem liczonym od załączenia 3.
 • W trybie równoległym przekaźnik kopiuje działanie przekaźnika 2.

O pracy przekaźników 4 i 5 decyduje kod programowy, który w zależności od wymagań można zmienić z klawiatury lub poprzez transmisję szeregową.


Przekaźnik 5 Przekaźnik 4 Na wyświetlaczu
X.7 X.6 X.5 X.4 X.3 X.2 X.1 X.0 K45=>00000000


 • X.7 - nie wykorzystane
 • X.6 - przełącza tor 5 do pracy równoległej z torem 2
 • X.5 - przełącza tor 5 jako układ czasowy z minutami
 • X.4 - przełącza tor 5 jak tor 1-3
 • X.3 - nie wykorzystane
 • X.2 - przełącza tor 4 z wartościami maksymalnymi
 • X.1 - przełącza tor 4 na pracę jako układ czasowy
          z sekundami
 • X.0 - przełącza tor 4 jak tor 1-3

Pola X.7 - X.0 mogą przyjmować tylko wartości 0 lub 1. Wartość 0 oznacza, że dana opcja jest wyłączona, wartość 1 oznacza opcję włączoną.

Programowanie trybu pracy przekaźników 4 i 5 polega na wprowadzeniu w odpowiednie pola wartości 0 lub 1. Na wyświetlaczu pojawi się migający wskaźnik na pierwszej pozycji możliwej do zmiany ( K45=>_-------) /_ oznacza migający wskaźnik/

Podanie w tej pozycji 1 powoduje że wskaźnik automatycznie wypełni trzy pola 0 i stanie na kolejnej pozycji ( K45=>1000_-----). Podanie 0 spowoduje przesunięcie się wskaźnika o jedną pozycję w prawo( K45=>10000_--). Podanie teraz 1 spowoduje wypełnienie reszty zerami ( K45=>10000100).

Jeżeli są włączone pola X.7 i X.3 to oba przekaźniki (4 i 5) są nie aktywne.

Fabryczne klucz jest ustawiony jako 0010 0001, tzn. przekaźnik 4 pracuje z wartościami maksymalnymi, a przekaźnik 5 pracuje jak tor 1-3.

8. Krótka instrukcja obsługi


Po włączeniu zasilania pojawia się informacja o firmie, następnie po ok. 2s przeprowadzany jest test systemu.

 • Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie to sprawdzany jest kod zabezpieczający (dostarczany z instrukcją).
 • Jeżeli kod nie był wprowadzony to urządzenie nie pozwala na wprowadzanie wszelkich zmian, a po upływie ok. 30 dni użytkowania zostaje całkowicie zablokowane. Każde zabezpieczone RTT ma swój odrębny kod składający się z 4 cyfr.Zastosowany w urządzeniu wyświetlacz ma matrycę 4 linie po 20 znaków.

W trakcie normalnej pracy na wyświetlaczu pojawiają się skrócone informacje o pracy urządzenia.

W pierwszej linii wyświetlany jest numer czujnika i przekaźnika.

Na drugiej pojawia się w formie skróconej informacja o stanie przekaźnika i czujnika.

Oznaczenia skrótów - wyświetlane są również po naciśnięciu klawisza nr 8.

 • ERR - brak danych
 • ZER - linia zerwana
 • ZW - linia zwarta
 • WŁ - kanał włączony
 • WYŁ - kanał wyłączony
 • TW - układ czasowy włączony
 • TWY - układ czasowy wyłączony
 • MWŁ - wartość maksymalna włączony
 • MWY - wartość maksymalna wyłączony
 • MER - wartość maksymalna uszkodzony
 • 3WŁ - układ czasowy z III włączony
 • 3WY - układ czasowy z III wyłączony
 • 2WŁ - równoległy z II włączony
 • 2WY - równoległy z II wyłączony

Oznaczenia skrótów nie wyświetlanych:

 • TxL - temperatura progowa załączenia przekaźnika
 • TxH - temperatura progowa wyłączenia przekaźnika

Dla numeru 4 i 5 nastawy oznaczają dodatkowo:

 • T4L - ilość sekund
 • T5L - ilość minut

Na trzeciej linii jest wyświetlana temperatura, ewentualnie czas podany w sekundach lub w minutach. Jeżeli występuje uszkodzenie (brak czujnika, czujnik zwarty) zamiast temperatury pojawiają się kreski (---).

Czwarta linia podaje aktualny czas i datę.

Po naciśnięciu następujących klawiszy możliwe jest przejście do MENU z którego można zrealizować:

1. Ustawienie zegara

 • nacisnąć klawisz (1)
 • po pojawieniu się menu z migającą kratką na cyfrze (1) nacisnąć przycisk (E) celem ustawienia nowego czasu i daty lub (P) celem powrotu do głównego menu


Przykładowy wygląd wyświetlacza z menu głównym

K . 1   K . 2   K . 3   K . 4   K . 5  
W ł     W ł     W ł     M W ł   W y ł  
  2 4 °c   2 2 °c   2 9 °c   2 9 °c   2 4 °c
1 2 : 3 7 : 5 7       3 1 - 0 8 - 9 9  

 • po naciśnięciu przycisku (E) pojawi się pole w którym należy z klawiatury ustawić nowy czas. Po ustawieniu nowego czasu naciskamy przycisk (E) celem przejścia do ustawienia nowej daty
 • po ustawieniu nowej daty przyciskamy przycisk (E) celem wpisania danych do pamięci. Układ poinformuje o wpisaniu danych i powróci do głównego menu.

2. Zmiana ustawień fabrycznych.

 • nacisnąć klawisz (2)
 • po pojawieniu się menu z migającą kratką na cyfrze (2) nacisnąć przycisk (E) celem ustawienia nowych ustawień lub (P) celem powrotu do głównego menu
 • po naciśnięciu przycisku (E) pojawi się pole z ustawionymi danymi fabrycznymi lub wprowadzonymi z klawiatury


Przykładowy wygląd wyświetlacza z ustawieniami fabrycznymi

K . 1   K . 2   K . 3   K . 4   K . 5  
- - -   1 4 0   1 4 0   1 3 0   1 4 0  
1 3 5   1 3 5   1 3 5   1 2 5   1 2 5  
K L U C Z   K 4 5 = >   0 1 0 0 0 0 0 1

Migające kursory (---) określają miejsce wpisywania nowych danych. Po zakończeniu wpisywania nowych danych oraz kodu pojawi się zapytanie o wpis nowych danych do pamięci. Naciśnięcie przycisku (E) spowoduje wpisanie danych i powrót do głównego menu. Przyciśnięcie przycisku (P) spowoduje powrót do wpisywania nowych danych.

Wygląd wyświetlacza:

    C z y   p o d a n e   d a n e      
Z a p i s a ć   d o   p a m i ę c i ?  
                                       
    E   -   T A K ,   P   -   N I E    

Uwaga:

Naciśnięcie przycisku (E) wymusza wprowadzenie wszystkich danych łącznie z kodem określonym w pkt.4. niniejszej instrukcji.

3. Przegląd danych o kanałach

 • nacisnąć klawisz (3)
 • po pojawieniu się menu z migającą kratką na cyfrze (3) nacisnąć przycisk (E) celem przeglądu danych o kanałach lub (P) celem powrotu do głównego menu
 • po naciśnięciu przycisku (E) pojawi się następujące menu:


k a n a ł   - >   1   s .   - >   Z E R
t e m p e r .   w y ł .   - >   1 4 0  
t e m p e r .   w ł .     - >   1 3 5  
c . p .   9 9 - 0 9 0 1     0 8 : 1 6

Przegląd kolejnego kanału następuje po przyciśnięciu kolejnym przycisku (E). Szóste przyciśnięcie przycisku (E) spowoduje automatycznie powrót do głównego menu.
Podana na dole wyświetlacza data i czas określają ostatnie przełączenie układu.

4. Wprowadzenie kodu zabezpieczającego

 • nacisnąć klawisz (4)
 • po pojawieniu się menu z migającą kratką na cyfrze (4) nacisnąć przycisk (E) celem wprowadzenia czterocyfrowego kodu zabezpieczającego lub (P) celem powrotu do głównego menu.

Po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego naciskamy przycisk (E) celem wpisania kodu do pamięci, co zostanie potwierdzone na wyświetlaczu opisem:

                                       
        K o d   z a p i s a n y        
      S t a t t   b l o k a d y .      
                                       

Wciśnięcie przycisku (P) spowoduje powrót układu do początku wpisywania kodu zabezpieczającego.

Na pulpicie dostępnych jest kilka kontrolek, które informują o pracy całego systemu.

Kontrolki przekaźników 1-5 oraz kontrolka "Pracy normalnej" są koloru zielonego. Sygnalizują one stan załączenia przekaźników wyjściowych torów 1-5 oraz poprawność pracy systemu "Praca normalna".

Kontrolka "Wpis" jest koloru żółtego i sygnalizuje wprowadzanie danych do pamięci systemu.

Kontrolka "AWARIA" jest koloru czerwonego i sygnalizuje:

 • uszkodzenie lub blokada systemu - światło migające
 • uruchomienie blokady po włączeniu zasilania - światło ciągłe - wprowadzenie poprawnego kodu spowoduje zgaszenie sygnalizacji.9. Szkic układu z wymiarami:
10. Opis wyprowadzeń:

11. Rozstaw otworów montażowych: