Jesteś tutaj:  strona główna » produkcja » elektronika » RTT4

Specyfika naszych produktów powoduje że swoje działania opieramy na solidności i precyzji wykonania. Dlatego nie ma dla nas najmniejszych szczegołów o które nie warto zadbać!

Układ kontroli temperatury transformatorów RTT14


1. Dokumentacja do pobrania
2. Wstęp
3. Zastosowanie
4. Dane techniczne
5. Instalacja
6. Budowa
7. Programowanie
9. Stany awaryjne
10. Szkic układu z wymiarami


1. Dokumentacja do pobrania


2. Wstęp

Przekaźnik elektroniczny RTT-14 jest przeznaczony do wykrywania przekroczenia temperatury przez transformatory wyposażone w czujniki typu PTC lub NTC.


3. Zastosowanie

Układ RTT14 przeznaczony jest do nadzorowania temperatury transformatorów suchych i żywicznych oraz silników wyposażonych w czujniki typu PTC lub NTC. Układ kontroluje maksymalnie trzy progi temperatur. Wyjściem układu dla każdego z czujników temperatury jest przekaźnik ze stykiem przełącznym.Czwarty przekaźnik pracuje jako układ czasowy załączający sie ze zwłoką 5 sekund od podania zasilania na układ.

4. Dane techniczne:

 • Napięcie znamionowe zasilania: 42-220 V AC lub 42-220 V DC bez przełączeń
 • Maksymalna moc pobierana : 6VA
 • Ilość wejść: 3 ( do każdego można dołączyć max. 3 czujniki PTC lub NTC połączone szeregowo , o łącznej rezystancji nominalnej < 1 kom) i układ czasowy
 • Oporność nominalna przełączenia: 1kom
 • Zwłoka na załączenie toru D (t1): 5 sek
 • Zwłoka na wyłączenie toru D (t2): min 0,2 sek
 • Ilość wyjść: 4 przełączne
 • Maksymalny prąd przełączany: 8A
 • Maksymalne napięcie przełączane: 380V AC
 • Temp.otoczenia (praca): -25 do 55°C
 • Temp.otoczenia (przechowywanie): -25 do 80°C
 • Ochrona: zerowanie lub uziemienie
 • Izolacja zasilania do obudowy: 3,5 kV
 • Izolacja wejść do obudowy: 1,0 kV
 • Izolacja wejśc do zasilania: 3,5 kV
 • Stopień ochrony: IP 56
 • Gabaryty:
  szerokość 194 mm
  długość 144 mm + ok. 22 mm dławiki kablowe
  wysokość 75 mm+ ok. 22 mm dławiki kablowe
 • Waga ok. 0,5kg

5. Instalacja:

Układ należy zamocować mechanicznie do podstawy trzema wkrętami M4 przez otwory w dolnej części obudowy ( wymiary na rysunku gabarytowym). W zależności od typu zastosowanych czujników ustawić odpowiednio zwory na płytce drukowanej zgodnie z opisem podanym niżej. Podłączyć ochronę, zasilanie i czujniki. Styki przełączne połączyć według potrzeb. Układ nie wymaga regulacji. Położenie pracy dowolne. Zaciski przyłączeniowe o średnicy max. 2,5mm2

Układ nie wymaga konserwacji.

Producent udziela na wyrób rocznej gwarancji od daty sprzedaży na ogólnie obowiązujących zasadach pod warunkiem eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

Dla ułatwienia montażu schemat blokowy RTT-14 i jego wyprowadzenia przedstawione są na rysunku wewnątrz obudowy.

6. Budowa:


Do wejść pomiarowych urządzenia można przyłączyć maksymalnie trzy czujniki o rezystancji 1kom dla temperatury nominalnej.

 • Jeżeli są to czujniki PTC wtedy, należy połaczyć ze sobą zworkami styki Z2-2 i Z3-2 oraz Z2-1 i Z3-1.
 • Jeżeli są to czujniki NTC wtedy należy połączyć ze sobą zworkami styki Z2-1 i Z2-2 oraz Z3-1 i Z3-2.różnice w działaniu przy różnych połączeniach zworek są omówione w części programowanie

Każdy z czujników jest sprawdzany w układzie mostkowym przez własny komparator z histerezą. Komparator uruchamia bądź wyłącza odpowiedni element wykonawczy. Elementami wykonawczymi są przekaźniki RM96P.

Tor D załącza się po czasie 5 sekund od podania zasilania na układ.

Zastosowany w urządzeniu zasilacz impulsowy pozwala na poprawną pracę przy zasilaniu napięciem z zakresu 42-220 V DC/AC bez jakichkolwiek przełączeń.

Rozwiązanie zastosowane w układzie jest zastrzeżone.

Schemat podłączeń zewnętrznych przedstawiono na rysunku wewnątrz obudowy i poniżej.

7. Programowanie:


Do ustawiania rodzaju pracy układu RTT-14 służą dwie zworki umieszczone na przełącznikach Z1 i Z2.

Przełączniki Z1 i Z2 umożliwiają konfigurowanie rodzaju pracy czujników. Możliwe są następujące kombinacje.

 • Dla czujników typu PTC:

  Zwarcie zworą pierwszą złącza Z2 a drugą złącza Z3 - w pozycji tej przekaźniki są wyłączone gdy temperatura jest prawidłowa. Przekaźniki załączają się po przekroczeniu temperatury progowej. W pozycji tej układ przy braku napięcia zasilającego nie kontroluje temperatury.

  Zwarcie zworami odpowiednio zacisku Z1:1 z Z2:1 i Z1:2 z Z2:2 - w pozycji tej przekaźniki są załączone gdy temperatura nie przekracza progów. Przekaźniki wyłączają się gdy temperatura przekroczy progi czujników. Kombinacja ta powoduje , że po zaniku napięcia zasilającego przekaźniki przechodzą w stan taki jak po przekroczeniu temperatury , co chroni transformator w wypadku awarii zasilania układu.

 • Dla czujników typu NTC:


  Zwarcie zworami odpowiednio zacisku Z1:1 z Z2:1 i Z1:2 z Z2:2 - w pozycji tej przekaźniki są wyłączone gdy temperatura jest prawidłowa. Przekaźniki załączają się po przekroczeniu temperatury progowej. W pozycji tej układ przy braku napięcia zasilającego nie kontroluje temperatury.

  Zwarcie zworą pierwszą złącza Z2 a drugą złącza Z3 - w pozycji tej przekaźniki są załączone gdy temperatura nie przekracza progów. Przekaźniki wyłączają się gdy temperatura przekroczy progi czujników. Kombinacja ta powoduje , że po zaniku napięcia zasilającego przekaźniki przechodzą w stan taki jak po przekroczeniu temperatury , co chroni transformator w wypadku awarii zasilania układu.
9. Stany awaryjne:

Przekaźniki nie załączają się mimo prawidłowego stanu czujników: sprawdzić zasilanie układu - powinna się świecić lampka na zasilaczu wewnątrz układu.Sprawdzić czy są prawidłowo założone zworki na układzie kodującym, jeżeli objaw nie ustępuje należy skonsultować się z producentem. Objawy takie mogą wystąpić jeżeli układ został zniszczony lub zablokowany został zasilacz. Przyczyną może być wystąpienie wysokich potencjałów pomiędzy czujnikami lub pojawienie się w napięciu zasilającym serii impulsów napięciowych o energii umożliwiającej przepalenie wewnętrznych bezpieczników lub warystora ochronnego ( np. wyładowania atmosferyczne).

Układ przełącza po podłączeniu czujników z zewnątrz, a nie działa na transformatorze: sprawdzić prawidłowość podłączeń czujników i ich rezystancję.

10. Szkic układu z wymiarami:


Kliknij aby powiększyć