Jesteś tutaj:  strona główna » produkcja » elektronika » RTT4

Specyfika naszych produktów powoduje że swoje działania opieramy na solidności i precyzji wykonania. Dlatego nie ma dla nas najmniejszych szczegołów o które nie warto zadbać!

Układ kontroli temperatury transformatorów RTT4


1. Dokumentacja do pobrania
2. Wstęp
3. Zastosowanie
4. Dane techniczne
5. Instalacja
6. Budowa
7. Działanie
8. Programowanie
9. Stany awaryjne
10. Schemat blokowy
11. Szkic układu z wymiarami
12. Opis wyprowadzeń


1. Dokumentacja do pobrania


2. Wstęp

Przekaźnik elektroniczny RTT-4 jest przeznaczony do wykrywania przekroczenia temperatury przez transformatory wyposażone w czujniki typu PTC lub NTC.


3. Zastosowanie

Układ RTT4 przeznaczony jest do nadzorowania temperatury transformatorów suchych iżywicznych wyposażonych w czujniki typu PTC lub NTC. Układ kontroluje maksymalnie trzy progi temperatur. Wyjściem układu dla każdego z czujników temperatuy jest przekaźnik ze stykiem przełącznym 8A/380V.Trzeci z przekaźników może pracować jako układ czasowy załączający się ze zwłoką 5 sekund od podania zasilania na układ.


4. Dane techniczne:

 • Napięcie znamionowe zasilania: 42-220 V AC lub 42-220 V DC bez przełączeń
 • Maksymalna moc pobierana : 6VA
 • Ilość wejść: 3 czujniki (PTC lub NTC) lub 2 czujniki (PTC lub NTC) i układ czasowy
 • Oporność nominalna przełączenia: 1kom
 • Zwłoka na załączenie toru C (t1): 5 sek
 • Zwłoka na wyłączenie toru C (t2): 0,2 sek
 • Ilość wyjść: 3 przełączne
 • Temp.otoczenia (praca): -25 do 55°C
 • Temp.otoczenia (przechowywanie): -25 do 80°C
 • Ochrona: zerowanie lub uziemienie
 • Izolacja zasilania do obudowy: 3,5 kV
 • Izolacja wejść do obudowy: 1,0 kV
 • Izolacja wejść do zasilania: 5,0 kV
 • Stopień ochrony: IP 42
 • Gabaryty:
  szerokość 260 mm
  długość 130 mm
  wysokość 110 mm
 • Waga 1,5kg

5. Instalacja:


Układ należy zamocować mechanicznie do podstawy trzema wkrętami M4 przez otwory w dolnej części obudowy. ( wymiary na rysunku gabarytowym). W zależności od typu zastosowanych czujników i sposobu wykorzystania trzeciego toru, ustawia się odpowiednio zwory na płytce drukowanej zgodnie z opisem podanym niżej. Podłączyć ochronę, zasilanie i czujniki. Styki przełączne połączyć według potrzeb. Układ nie wymaga regulacji. Położenie pracy dowolne. Zaciski przyłączeniowe o średnicy max 2,5mm2.

Dla ułatwienia montażu schemat blokowy RTT-4 i jego wyprowadzenia przedstawione są na rysunku wewnątrz obudowy.


6. Budowa:


Do wejść pomiarowych urządzenia można przyłączyć maksymalnie trzy czujniki o rezystancji 1kom dla temperatury nominalnej.

 • Jeżeli są to czujniki PTC wtedy, należy połączyć ze sobą zworkami styki Z2-2 i Z3-2 oraz Z2-1 i Z3-1.
 • Jeżeli są to czujniki NTC wtedy należy połączyć ze sobą zworkami styki Z2-1 i Z2-2 oraz Z3-1 i Z3-2.Różnice w działaniu przy różnych położeniach zwor są omówione w części programowanie.

Każdy z czujników jest sprawdzany w układzie mostkowym przez własny komparator z histerezą. Komparator uruchamia bądź wyłącza odpowiedni element wykonawczy. Elementami wykonawczymi są przekaźniki RM96P.

Alternatywnie, tor C można skonfigurować tak, że jego przekaźnik zostanie załączony po czasie 5 sekund od podania zasilania na układ .

 • Jeżeli tor C ma bya wykorzystany do sygnalizacji stanu czjnika C wtedy należy połączyć ze sobą zworką styki Z1-2 i Z1-3.
 • Jeżeli tor C ma być wykorzystany jako układ czasowy wtedy należy połączyć ze sobą zworką styki Z1-1 i Z1-2.Zastosowany w urządzeniu zasilacz impulsowy pozwala na poprawną pracę przy zasilaniu napięciem z zakresu 42-220 V DC/AC bez jakichkolwiek przełączeń.

Rozwiązanie zastosowane w układzie jest zastrzeżone.


7. Działanie:


Poprzez przełączanie zworek kodujących można uzyskać dwa podstawowe rodzaje pracy:

 • Dwa tory pomiarowe i układ czasowy

  Wykorzystanie układu czasowego umożliwia zasilanie RTT-4 z transformatora zabezpieczanego. W stanie beznapięciowym wszystkie styki przekaźników są w jednoznacznym położeniu. Po podaniu zasilania na układ, stan styków A i B jest zależny od rezystancji czujników, a styk przekaźnika C pozostaje w spoczynku. Po upływie czasu 5s styk C zostaje przełączony i pozostaje w tej pozycji przez cały okres występowania napięcia zasilającego. Jeżeli rezystancja czujników nie wykazuje przekroczenia temperatury progowej, wtedy odpowiednie przekaźniki są aktywne. Jeżli na dowolnym z czujników zostaje przekroczona temperatura progowa wtedy odpowiadający mu przekaźnik zostaje wyłączony sygnalizując alarm. W momencie zaniku napięcia zasilającego układ, przekaźniki torów A i B wyłączą sie natychmiast, natomiast przekaźnik toru C wyłącza sie ze ze zwłoką ok 0,2sek.
 • Trzy tory pomiarowe

  Funkcja torów A i B jest identyczna jak w układzie powyżej. Tor C zamiast funkcji czasowej pracuje analogicznie jak tory A i B.
8. Programowanie:


Do ustawiania rodzaju pracy układu RTT-4 służą trzy zworki umieszczone na przełącznikch Z1 , Z2 i Z3.

 • Przełącznik Z1 służy do wyboru rodzaju pracy przekaźnika C:
  - przy zwarciu nóżek 2 i 1 przekaźnik C pracuje jako układ czasowy załączający sie z opóźnieniem ok. 5 sekund od podania napięcia zasilania i jest niezależny od stanu czujnika C.

  - przy zwarciu nóżek 3 i 2 stan przekaźnika C jest uzależniony od stanu czujnika temperatury C.

 • Przełączniki Z2 i Z3 umożliwiają konfigurowanie rodzaju pracy czujników. Możliwe są następujące kombinacje.

  Dla czujników typu PTC

  Zwarcie zworką pierwszą złącza Z2 a drugą złącza Z3 - w pozycji tej przekaźniki są wyłączone gdy temperatura jest prawidłowa. Przekaźniki załączają się po przekroczeniu temperatury progowej. W pozycji tej układ przy braku napięcia zasilającego nie kontroluje temperatury. Zwarcie zworami odpowiednio zacisku Z1:1 z Z2:1 i Z1:2 z Z2:2 - w pozycji tej przekaźniki są załączone gdy temperatura nie przekracza progów. Przekaźniki wyłączają sięe gdy temperatura przekroczy progi czujników. Kombinacja ta powoduje , że po zaniku napięcia zasilającego przekaźniki przechodzą w stan taki jak po przekroczeniu temperatury , co chroni transformator w wypadku awarii zasilania układu.

  Dla czujników typu NTC

  Zwarcie zworami odpowiednio zacisku Z1:1 z Z2:1 i Z1:2 z Z2:2 - w pozycji tej przekaźniki są wyłączone gdy temperatura jest prawidłowa. Przekaźniki załączają się po przekroczeniu temperatury progowej. W pozycji tej układ przy braku napięcia zasilającego nie kontroluje temperatury. Zwarcie zworką pierwszą złącza Z2 a drugą złącza Z3 - w pozycji tej przekaźniki są załączone gdy temperatura nie przekracza progów. Przekaźniki wyłączają się gdy temperatura przekroczy progi czujników. Kombinacja ta powoduje , że po zaniku napięcia zasilającego przekaźniki przechodzą w stan taki jak po przekroczeniu temperatury , co chroni transformator w wypadku awarii zasilania układu.
9. Stany awaryjne:


Przekaźniki nie załączają się mimo prawidłowego stanu czujników: sprawdzić zasilanie układu - powinna się świecia lampka na zasilaczu wewnątrz układu. Sprawdzić czy są prawidłowo założone zworki na układzie kodującym, jeżeli objaw nie ustępuje należy skonsultować się z producentem. Objawy takie mogą wystąpić jeżeli układ został zniszczony lub zablokowany został zasilacz. Przyczyną może być wystąpienie wysokich potencjałów pomiędzy czujnikami lub pojawienie sie w napięciu zasilającym serii impulsów napięciowych o energii umożliwiającej przepalenie wewnętrznych bezpieczników lub warystora ochronnego ( np. wyładowania atmosferyczne).

Układ przełącza po podłączeniu czujników z zewnątrz, a nie działa na transformatorze: sprawdzić prawidłowość podłączeń czujników i ich rezystancje.


10. Schemat blokowy:


11. Szkic układu z wymiarami:


12. Opis wyprowadzeń: